Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Phường Lê Lợi chào mừng Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày đăng 22/10/2015 | 02:17 | Lượt xem: 2840

Để thiết thực tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong toàn phường chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi xây dựng kế hoạch đề nghị 18 Tổ Dân phố trên địa bàn phường thực hiện một số nội dung sau:

- Đôn đốc các tổ dân phố tổng vệ sinh xóm ngõ; vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc.

- Treo băng zôn, cờ chuối, cờ đuôi cá, dây cờ màu tại cổng chào.

- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn của Tổ mình tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.