Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Thử nghiệm thành công hải đồ điện tử tại Hải Phòng- Quảng Ninh
Ngày đăng 02/11/2011 | 12:00 | Lượt xem: 631

Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc vừa thử nghiệm thành công hải đồ điện tử tại vùng quản lý Hải Phòng - Quảng Ninh.

Hải đồ điện tử tại vùng quản lý Hải Phòng - Quảng Ninh là phần mềm bản đồ hành hải do Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải trực thuộc Tổng công ty tự sáng chế nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý, giám sát phương tiện từ xa và báo hiệu hàng hải.

Hải đồ điện tử có 33 mảnh cho 33 vùng nước hàng hải từ Quảng Ninh  đến Quảng Ngãi. Đến nay, TCT hoàn thành xong 20 mảnh, trong đó xây dựng xong tại vùng nước Hải Phòng - Quảng Ninh  . Hệ thống này được gọi là COIS lõi ENC, có ứng dụng ngoài việc cung cấp dữ liệu hải đồ điện tử còn tích hợp với hệ thống AIS và hệ thống VTS (hệ thống quản lý giao thông tàu).

Được biết, từ 1-7-2012, công ước SOLAS (công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển do tổ chức IMO quy định) yêu cầu các tàu hành hải tuyến vận tải quốc tế bắt buôc phải trang bị hệ thống COIS lõi ENC.