Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Phường Lê Lợi tham gia mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam, Chiến dịch làm sạch Biển Việt Nam năm 2016.
Ngày đăng 04/06/2016 | 08:59 | Lượt xem: 927

Sáng ngày 03/6/2016 Phường Lê Lợi cùng với các đơn vị trên địa bàn Quận Ngô Quyền tham gia mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam, Chiến dịch làm sạch Biển Việt Nam năm 2016.