Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Lễ hội Hoa Phượng đỏ
Ngày đăng 06/05/2016 | 04:12 | Lượt xem: 695

Thời gian: 07/05/2016  09/05/2016

Cơ quan tổ chức: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Địa điểm: Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch

Điện thoại: (031) 3569564

Email: info@haiphongtourism.gov.vn

Website: http://www.dulichhaiphong.gov.vn

Cơ quan phối hợp: UBND các quận, huyện