Trang chủ

Trường học trên địa bàn

Phường Lê Lợi tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

Ngày đăng 22/10/2020 | 10:35 | Lượt xem: 131
Sáng 22/10, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Lê Lợi tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang hứng chịu nỗi đau, mất mát do thiên tai tàn phá nghiêm trọng. Dự lễ...

7.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 25

6.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 24

4.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 24

3.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 25

2.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 24

1.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 25

A - Ủng hộ

Ngày đăng Lượt xem: 11

zz.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 18

Quyết định thành lập ban chỉ đạo I SO

Ngày đăng 10/05/2020 | 12:23 | Lượt xem: 63
/documents/31653/1570817/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+ban+ch%E1%BB%89+%C4%91%E1%BA%A1o+I+SO.pdf/6de2e750-194c-4d0b-9af0-70f0a9c5df46

Quyết định ban hành hệ thống quản lý I SO

Ngày đăng 22/05/2020 | 12:21 | Lượt xem: 65
/documents/31653/1570817/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ban+h%C3%A0nh+h%E1%BB%87+th%E1%BB%91ng+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+I+SO.pdf/0a68a8cd-73f2-42c4-90d6-80a90e1f9f0a

99.png

Ngày đăng Lượt xem: 26

17.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 31