Trang chủ

Trường học trên địa bàn

Trường THCS Chu Văn An sẵn sàng tiếp nhận học sinh là con gia đình chính sách và công tác tại quần đảo Trường Sa
Ngày đăng 10/06/2016 | 04:22 | Lượt xem: 587

Năm học 2016-2017, Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền) tuyển sinh 360 học sinh vào 8 lớp 6, giảm khoảng 90 học sinh so với năm học trước.

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 1 đến ngày 10-6, trường tiến hành tiếp nhận đơn xin học, tiến hành sàng lọc và chính thức tiếp nhận học sinh từ ngày 15-6 tới.  Cũng theo hướng dẫn và kế hoạch, nhà trường tuyển học sinh trên địa bàn phường Lê Lợi và học sinh Trường tiểu học Chu Văn An chuyển lên.

Để khuyến khích, tạo điều kiện thu hút học sinh giỏi, trường tiếp nhận hồ sơ học sinh có giải học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao từ cấp quận trở lên. Đặc biệt, trường tiếp nhận học sinh là con gia đình chính sách, con chiến sĩ đang công tác và làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa (năm học 2015-2016 trường tiếp nhận 3 trường hợp là con chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa). Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của học sinh có giải, ban tuyển sinh nhà trường tư vấn cho cha mẹ học sinh được chọn lớp, chọn thầy.