Trang chủ

Trường học trên địa bàn

Trường Tiểu học Chu Văn An tuyển sinh 360 học sinh lớp 1
Ngày đăng 17/06/2016 | 04:12 | Lượt xem: 565

Trong 4 ngày từ 15/6/2016 đến 18/6/2016, trường Tiểu học Chu Văn An tuyển sinh 360 học sinh vào 9 lớp 1 năm học 2016 - 2017, tương đương với số lượng tuyển sinh năm học vừa qua.

Theo kế hoạch, trường tuyển sinh các cháu trong độ tuổi trên địa bàn phường Lê Lợi. Để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, trước đó nhà trường phối hợp với công an phường và tổ trưởng tổ dân phố tiến hành điều tra đối tượng sinh trên địa bàn. Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh, gửi thông báo đến các tổ dân phố, UBND phường Lê Lợi, công khai trước cổng trường về thời gian, đối tượng, hồ sơ, địa điểm tuyển sinh để đảm bảo các cháu đúng độ tuổi đúng địa bàn được vào lớp 1./.