Hội đồng nhân dân phường

  Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

  Ủy ban nhân dân phường

Xem tất cả

  Đảng – Đoàn thể Phường

Xem tất cả

  Văn hóa – xã hội –ANQP

Xem tất cả

  Cải cách hành chính

Xem tất cả

  Trường học trên địa bàn

Xem tất cả

  Tin mới nhất

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 61810
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 02/06/2020 17:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1715
Tổng số truy cập: 2050349