Ủy ban nhân dân phường

Xem tất cả

  Đảng – Đoàn thể Phường

Xem tất cả

  Cải cách hành chính

Xem tất cả

  Trường học trên địa bàn

Xem tất cả

  Tin mới nhất

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 41646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 4
24
(Tự động cập nhật lúc 20/04/2021 16:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 3275
Tổng số truy cập: 2322301