Trang chủ

Thông tin CCHC

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 08/07/2020 | 01:00 | Lượt xem: 111
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Y+t%E1%BA%BF.pdf/5bac2ed4-546b-4ef2-80bb-89ff9f96af90

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực VHTT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:59 | Lượt xem: 105
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+VHTT.pdf/16019e14-d664-4e1d-9c33-9f416b8db295

Danh mục TTHC Thuộc lĩnh vực TP

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:58 | Lượt xem: 78
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+Thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TP.pdf/7b5b0e5e-936a-4905-a06f-ead1ef6a620a

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Thanh Tra

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:57 | Lượt xem: 82
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Thanh+Tra.pdf/287e0367-9598-4f90-b33f-31b805d96263

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực TBXH

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:57 | Lượt xem: 81
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TBXH.pdf/7b5c304d-48e2-4810-97c1-c13253fbd087

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Nội Vụ

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:56 | Lượt xem: 79
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%E1%BB%99i+V%E1%BB%A5.pdf/7af9d2fc-310f-410f-b841-ac693d92d870

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GDDT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:54 | Lượt xem: 82
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+GDDT.pdf/2d3c53eb-d882-47d8-8c2f-78d62b6f466a

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GTVT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:55 | Lượt xem: 67
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+thu%E1%BB%99c+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+GTVT.pdf/8fa593c4-55c3-4d28-b034-e2ee9677f6bc

Danh mục TTHC của lĩnh vực TNMT

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:52 | Lượt xem: 70
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+c%E1%BB%A7a+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+TNMT.pdf/6d2c486a-6b2a-4c23-af35-b9b914d15943

Danh mục TTHC của lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 08/07/2020 | 12:44 | Lượt xem: 64
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+c%E1%BB%A7a+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+v%C3%A0+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+n%C3%B4ng+th%C3%B4n.pdf/3e1719e4-2f97-48d8-865c-94fe7b78a320

Danh mục các thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/06/2019 | 10:27 | Lượt xem: 1431
http://haiphong.gov.vn/p-ubndtp/c-10809/thu-tuc-hanh-chinh?page=1

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thành phố Hải Phòng năm 2018

Ngày đăng 20/10/2018 | 10:26 | Lượt xem: 906
Danh mục thủ tục hành chính cấp xã năm 2018 Quy tắc ứng xử cán bộ , công chức : ...

Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 27/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1014
Chiều 27/5/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 5 tháng đầu năm...

Cải cách hành chính, chống gian lận thương mại ở Hải Phòng

Ngày đăng 14/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 468
Ngày 13/4/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với TP Hải Phòng về nhiệm vụ cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu.

Hải Phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 05/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1041
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao UBND Thành phố Hải Phòng nghiên cứu lập Đề án thực hiện mô hình “Trung tâm hành chính công” để triển khai thí điểm tại Hải Phòng và theo cơ chế một cửa, một...

Chính phủ điện tử (E-Government)

Ngày đăng 14/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1122
Do sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và việc sử dụng rộng rãi Internet trong thời gian gần đây, chính phủ điện tử đã và đang trở thành một phương tiện quan trọng...

Đổi mới đơn vị sự nghiệp công để tạo nguồn cho tăng lương 20.3.2015

Ngày đăng 09/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 466
Nhiều ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công đều cho rằng, việc thực hiện đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công...