Trang chủ

Thông tin CCHC

Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng 27/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1008

Chiều 27/5/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 5 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6 năm 2015.

5 tháng đầu năm 2015, các Sở, ngành đã triển khai thực hiện 40/45 văn bản theo Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của UBND thành phố. Trong đó Sở Tư pháp đã thẩm định được 21/22 văn bản; 14 văn bản trình UBND thành phố, 9 văn bản đã được ban hành; Sở Kế hoạch và đầu tư và Thanh tra thành phố đã hoàn thành Chương trình năm 2015 (mỗi đơn vị chủ trì soạn thảo 1 văn bản đã được UBND thành phố ban hành). Theo kế hoạch, trong tháng 6 thành phố sẽ có thêm 8 văn bản mới được ban hành. Song song với đó Sở Tư pháp cũng đã tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn bản QPPL, đánh giá thủ tục hành chính cho đội ngũ các cán bộ pháp chế và đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ngành.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cho rằng tỷ lệ văn bản trình và ban hành còn chậm so với kế hoạch. Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, ngành phải khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về phía Sở Tư Pháp cần chủ động phối hợp với các Sở, ngành, rà soát các văn bản đang trong quá trình soạn thảo nhưng không còn phù hợp nữa và cần phải điều chỉnh báo cáo UBND thành phố. Phó Chủ tịch cũng lưu ý để văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành phát huy được hiệu lực, hiệu quả, các Sở, ngành liên quan cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình xây dựng văn bản, xin ý kiến tham gia. 

Theo Haiphong.gov.vn