Trang chủ

Thông tin CCHC

Đổi mới đơn vị sự nghiệp công để tạo nguồn cho tăng lương 20.3.2015
Ngày đăng 09/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 480

Nhiều ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công đều cho rằng, việc thực hiện đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công sẽ tạo ra nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Ngày 9/3, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia về cải cách chính sách tiền lương,  BHXH và ưu đãi người có công.

 

Đối với khối đơn vị sự nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh:"Phải chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không có cách gì khác nữa". 

Các ý kiến trong cuộc họp đều bày tỏ, cải cách tiền lương nhiều năm qua là công việc phức tạp vì liên quan tới những khó khăn trong cân đối ngân sách để chi trả, trong khi tinh giản biên chế còn hạn chế.

Hiện mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2013 là 1,150 triệu đồng/tháng, mới chỉ đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu bình quân của 4 vùng của khu vực doanh nghiệp (2,6 triệu đồng/tháng) và tính ra mới đạt 35,6% so với mức chi cho nhu cầu tối thiểu (3,23 triệu đồng/tháng).

Thực hiện lộ trình tăng lương cơ bản ở các khu vực, từ ngày 1/1/2016, Chính phủ sẽ phải điều chỉnh mức lương này. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp và đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương mới phải bù được trượt giá và có cải thiện từng bước, phù hợp với tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, để điều chỉnh lương cho năm 2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết: "Bố trí ngân sách vẫn rất khó khăn".

Nhưng theo ông Trung và nhiều thành viên khác, việc cải cách tiền lương vẫn còn "cửa sáng" khi Chính phủ đã ban hành Nghị định 16 vào đầu năm nay về đổi mới hoạt động, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, một khoản lớn ngân sách nhà nước sẽ không còn chi trả cho khối này nữa, mà để phục vụ cho cải cách tiền lương ở khu vực cán bộ, công chức.

Do đó, lãnh đạo các Bộ, ngành khẳng định phải thực hiện quyết liệt Nghị định 16 của Chính phủ về đổi mới, tăng cường hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Trương Chí Trung đề nghị, trong năm 2015 các Bộ, ngành phải hoàn thành phân loại dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời các Bộ, ngành cũng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn kịp thời trong việc này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, một động lực nữa cho cải cách tiền lương khi sắp tới Bộ Chính trị thông qua Đề án tinh giản biên chế do Bộ này soạn thảo.

Theo đó, quy trình, cách thức cho cán bộ từ cấp Trung ương tới cấp cơ sở không có nhu cầu, hay không đủ điều kiện đáp ứng công việc có thể về hưu sẽ thông thoáng hơn trước, đảm bảo thực hiện từ nay tới 2020 sẽ giảm được 10% số lượng cán bộ, công chức.

Tiếp tục rà soát các Nghị định quy định về tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, cải cách tiền lương là công việc khó khăn, nhưng trong 2 năm qua Trung ương, Chính phủ đã thực hiện được những chuyển biến lớn. Đó là chỉ đạo, quyết tâm không tăng tổng biên chế nhà nước, số tuyển vào bằng một nửa so với số về hưu, hay điều chuyển công tác.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 16 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; tiến hành tăng lương cho khu vực doanh nghiệp và hoạt động BHXH, BHYT có bước tiến dài, mạng lưới an sinh xã hội được mở rộng và ngày được nâng cao về chất lượng.

"Tuy nhiên, cải cách tiền lương theo đúng nghĩa chưa đạt, lương cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của cuộc sống. Cải cách đơn vị sự nghiệp còn chậm. Từ đó tạo nguồn cải cách tiền lương chưa có gì đột phá", Phó Thủ tướng nhìn nhận.

Để tạo nguồn lực cho cải cách tiền lương ở khu vực doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị "dứt khoát làm theo một lộ trình tăng lương, tiếp tục rà soát các Nghị định quy định về tiền lương trong doanh nghiệp để bổ sung cho hợp lý. Ngoài ra các Bộ, ngành kiểm soát việc tuyển lao động của doanh nghiệp nhà nước để tránh phình biên chế".

Đối với khối đơn vị sự nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Phải chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không có cách gì khác nữa".

Theo Phó Thủ tướng việc tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp không chỉ tạo ra nguồn tăng lương mà còn nhằm mục tiêu lớn hơn là nâng cao chất lượng dịch vụ công (như giáo dục, đào tạo, y tế,...).

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính cân đối ngân sách trong giai đoạn 2016-2020 để nghiên cứu nguồn điều chỉnh tiền lương.