Trang chủ

Thông tin CCHC

Từ 1-1-2016: Giải quyết thủ tục hành chính qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày đăng 07/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 434

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 896 vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Theo kế hoạch này, từ năm 2016 - 2020, cơ quan công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1-1-2016. Từ năm 2016, cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan công an thực hiện nhập thông tin cho công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1-1-2016 vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác lập thông tin về công dân và số định danh cá nhân, cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh. 

  

Từ 1-1-2016, các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện khai thác thông tin tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân nhằm giảm thiểu giấy tờ công dân phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính.