Trang chủ

Thông tin CCHC

Quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 05/12/2014 | 12:00 | Lượt xem: 463

Chiều 9-9, Đoàn công tác của UBND thành phố do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ người đứng đầu tại Sở Văn hóa- Thể thao – Du lịch. Cùng dự có đại diện các sở, ngành thành phố

Qua kiểm tra tại bộ phận "một cửa", nghe báo cáo, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém trong thực hiện công tác CCHC, như: thủ tục hành chính chưa được cập nhật và  công bố kịp thời theo quy định; giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể thao hiệu quả chưa cao, việc kiểm tra chưa thường xuyên…Đồng chí lưu ý, thời gian tới, Sở VH-TT-DL cần tăng cường và quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; thường xuyên thanh tra, kiểm tra và mạnh dạn xử lý đối với những biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính của một số cán bộ, công chức; rà soát các quy định, thủ tục hành chính đang áp dụng nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính. Tổ chức bộ máy hành chính của Sở VH-TT-DL, nhất là các trung tâm, đoàn nghệ thuật, cần được cải cách theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả, nhằm tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: Báo Hải Phòng