Trang chủ

Thông tin CCHC

Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính
Ngày đăng 09/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 418

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 08/5/2014, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lã Thanh Tân - Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo Văn phòng phụ trách bộ phận "một cửa" của các Sở, ban, ngành, quận, huyện; lãnh đạo phòng tư pháp quận, huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính toàn thành phố.

04 chuyên đề được bồi dưỡng tại hội nghị gồm:
- Hướng dẫn việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến thẩm định quy định thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; Quy trình công bố, công khai và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;
- Hướng dẫn việc công khai thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Hướng dẫn việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố;
- Hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính; báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính./.

STP Hải Phòng