Trang chủ

Thông tin CCHC

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Ngày đăng 25/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 427

Với mục tiêu đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Và thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ nắm bắt được những yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Ngày 10/4/2014 Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 1159/BNV-CCHC về việc hướng dẫn triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đối tượng áp dụng trong chương trình này là các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Các tỉnh, thành phố có thể lựa chọn 6 dịch vụ hành chính công đã được Bộ Nội vụ chọn (bao gồm dịch vụ hành chính cấp giấy chứng minh nhân dân, dịch vụ chứng thực, cấp giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở), hoặc các tỉnh, thành phố có thể lựa chọn các dịch vụ hành chính công khác để khảo sát, tùy thuộc vào yêu cầu quản lý nhà nước và nguồn lực của địa phương

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã giao cho Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ./.

 Theo Haiphong.gov,vn