Trang chủ

Thông tin CCHC

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo các quyết định hành chính về đất đai tại quận Ngô Quyền
Ngày đăng 27/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 445

Chiều 24/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai tại UBND quận Ngô Quyền. Đồng chí Trần Ngọc Vinh – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì buổi làm việc.

Kể từ khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực, UBND quận Ngô Quyền không ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai mà chỉ ban hành các văn bản hành chính để triển khai, thực hiện Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Tổng số các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai là 152, trong đó có 40 vụ về khiếu nại, tố cáo, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2012 đã phát sinh 18 vụ. Số các quyết định hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại, tố cáo so với tổng số các quyết định hành chính trong quản lý đất đai là 54/1786, chiếm 3,02%. Các quyết định hành chính về đất đai bị khiếu nại trong thời gian qua chủ yếu là các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư và quyết định thu hồi đất.

 

Trong những năm gần đây cùng với quá trình đô thị hóa của thành phố, trên địa bàn quận có nhiều dự án lớn đang được triển khai: Dự án khu đô thị mới Ngã 5 – sân bay Cát Bi; dự án đường 100m; dự án đường Lạch Tray – Hồ Đông; dự án thoát nước 1B; dự án Mương An Kim Hải…, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và đời sống của hàng nghìn hộ dân khi phải di chuyển giải phóng mặt bằng. Mặt khác, một số dự án thực hiện chậm, kéo dài, trong khi đó các quy định về chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thường xuyên thay đổi và chưa phù hợp với thực tế. Cùng với những thiếu sót trong quản lý đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước đã và đang là trở ngại lớn trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Đó là nguyên nhân làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn quận trong những năm qua.

 

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Vinh – Phó Trưởng đoàn ĐBQH ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBND quận đạt được trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu UBND quận lưu ý một số nội dung: thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; kịp thời xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định. Đối với những cá nhân chậm trễ hoặc có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần nghiêm khắc xử lý. Xem xét giải quyết những đơn thư còn tồn đọng, tránh gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án. Quan tâm tới việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về các chính sách của pháp luật, đặc biệt về đất đai.

Đoàn cũng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của UBND quận và sẽ có báo cáo với thành phố và Quốc hội để xem xét giải quyết.

 

                                                    (Theo Phạm Sen - CTT HaiPhong)