Trang chủ

Thông tin CCHC

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Ngày đăng 01/01/2017 | 12:56 | Lượt xem: 289

  ỦY BAN NHÂN DÂN

    PH­­ƯỜNG LÊ LỢI

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TIẾP NHẬN

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

UBND Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Tên cơ quan tiếp nhận: UBND Phường Lê Lợi

- Cán bộ tiếp nhận: Nguyễn Thị Thanh Thảo - Cán bộ TP-HT; SĐT: 0983591268

- Cán bộ trả lời phản ánh, kiến nghị: Hoàng Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND
            SĐT: 0912811189

-  Địa chỉ liên hệ: Số 389 Lê Lợi, phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Số điện thoại chuyên dùng: 031.3760674

- Địa chỉ thư điện tử: ubndphuongleloi@haiphong.gov.vn

          Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.