Trang chủ

Thông tin CCHC

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ngày đăng 07/03/2017 | 09:20 | Lượt xem: 279

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ngày 28/02/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ phụ trách bộ phận một cửa, cán bộ pháp chế, cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Đồng chí Lã Thanh Tân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên giới thiệu các quy định mới về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; các nội dung liên quan đến xây dựng dịch vụ công trực tuyến và việc cung cấp thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và triển khai một số nội dung về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

    Hội nghị tập huấn nhằm mục đích tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời để thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố./.