Trang chủ

Thông tin CCHC

CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày đăng 12/10/2021 | 06:03 | Lượt xem: 26
Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tôn vinh, tri ân, đãi ngộ đối với những cống hiến của người có công với cách mạng. Ngày 12/01/2017, Thủ...

Công tác cải cách hành chính của Hải Phòng ngày càng khởi sắc

Ngày đăng 12/10/2021 | 05:57 | Lượt xem: 29
Theo kết quả công bố Chỉ số ParIndex (Par Index) năm 2020, Hải Phòng đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố, cao hơn 2 bậc so với năm 2019 và tiếp tục trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Điều...

Hải Phòng ban hành Quy chế tạo điều kiện để Trung tâm Dữ liệu thành phố vận hành hiệu quả

Ngày đăng 12/10/2021 | 05:55 | Lượt xem: 27
UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng (theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND). Quy chế gồm 3 Chương,...

Cung cấp 07 dịch vụ công hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày đăng 12/10/2021 | 05:53 | Lượt xem: 26
Nhằm rút ngắn thời gian, cắt giảm thủ tục đối tượng phải trực tiếp tự đi xin xác nhận hồ sơ, giấy tờ mà thay vào đó việc xác nhận sẽ được thực hiện liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu, xác nhận...

Ban Tôn giáo Chính phủ: Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021

Ngày đăng 16/09/2021 | 05:45 | Lượt xem: 5
Ngày 16/9, Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Báo cáo số 1086/BC-TGCP kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021. Theo Báo cáo, kết quả công tác cải cách hành chính của Ban Tôn giáo...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2021 – 2025)

Ngày đăng 24/09/2021 | 05:42 | Lượt xem: 2
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đạt mục tiêu chung được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 76/NQ-CP về tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiện...

Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 11/08/2021 | 05:39 | Lượt xem: 3
Để đánh giá và tự chấm điểm kết quả  thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, đồng...

Thành phố ban hành 3 thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày đăng 29/07/2021 | 05:37 | Lượt xem: 3
Ngày 29/7/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã...

Xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020: Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước

Ngày đăng 24/06/2021 | 05:32 | Lượt xem: 3
  Chiều 24/6, tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ...

Triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đảm bảo đúng tiến độ, khách quan và chính xác

Ngày đăng 23/06/2021 | 05:27 | Lượt xem: 1
 Nhằm xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm chủ trì, phối hợp cho các đơn vị, cá nhân triển khai đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021...

Quyết định về ban hành quy chế vận hành hệ thống điện tử

Ngày đăng 07/07/2021 | 11:09 | Lượt xem: 9
...

Quyết định ban hành quy chế một của của UBND phường

Ngày đăng 14/06/2021 | 11:08 | Lượt xem: 10
/documents/31653/1678553/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ban+h%C3%A0nh+quy+ch%E1%BA%BF+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A7a+c%E1%BB%A7a+UBND+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf/b72be306-2e13-46a2-b1de-184a684af336

Danh sách người phát ngôn phường Lê Lợi

Ngày đăng 27/05/2021 | 11:06 | Lượt xem: 7
/documents/31653/1678553/image4205.pdf/b06f1de0-afdf-423c-a9ba-75270eb4b943

Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính phường Lê Lợi

Ngày đăng 26/04/2021 | 11:04 | Lượt xem: 4
/documents/31653/1678553/image4203.pdf/f17fd027-27ee-4148-a3a8-ee7d19322c4c

Quyết định số 04 về Ban hành quy chế cung cấp thông tin

Ngày đăng 15/01/2021 | 10:59 | Lượt xem: 7
/documents/31653/1678553/quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+04+v%E1%BB%81+Ban+h%C3%A0nh+quy+ch%E1%BA%BF+cung+c%E1%BA%A5p+th%C3%B4ng+tin.pdf/217b6299-ae36-4e53-8bdd-1b1bf5d5bf73

Quyết định số 05 về Danh Mục hồ sơ

Ngày đăng 15/01/2021 | 11:02 | Lượt xem: 1
/documents/31653/1678553/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+05+v%E1%BB%81+Danh+M%E1%BB%A5c+h%E1%BB%93+s%C6%A1.pdf/79531f69-1159-459c-9c9e-eed77e74381f

BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 08/10/2021 | 10:57 | Lượt xem: 30
UBND phường Lê Lợi rất mong nhận được  phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính báo gồm: ...

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Nhà nước Phường Lê Lợi năm 2021

Ngày đăng 15/01/2021 | 10:42 | Lượt xem: 5
/documents/31653/1678553/KH+CCHC+nam+2021.doc/c126c905-de5f-400f-a9ba-2740ded8f00f

Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực Tư Pháp

Ngày đăng 22/02/2021 | 08:57 | Lượt xem: 437
/documents/31653/1564952/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+T%C6%B0+Ph%C3%A1p.pdf/cda9397d-2acd-46d8-afa4-1f3727a9be28

Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 22/02/2021 | 08:50 | Lượt xem: 441
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+c%C3%B4ng+th%C6%B0%C6%A1ng.pdf/e64f12e6-6276-4e27-aac6-e1772c845bfe