Trang chủ

Thông tin CCHC

Danh mục các thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/06/2019 | 10:27 | Lượt xem: 1183
http://haiphong.gov.vn/p-ubndtp/c-10809/thu-tuc-hanh-chinh?page=1

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thành phố Hải Phòng năm 2018

Ngày đăng 20/10/2018 | 10:26 | Lượt xem: 888
Danh mục thủ tục hành chính cấp xã năm 2018 Quy tắc ứng xử cán bộ , công chức : ...

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ngày đăng 01/01/2017 | 12:56 | Lượt xem: 399
  ỦY BAN NHÂN DÂN     PH­­ƯỜNG LÊ LỢI     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          ...

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 21/08/2017 | 12:21 | Lượt xem: 706
Ngày 27/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ,...

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

Ngày đăng 01/08/2017 | 12:19 | Lượt xem: 320
Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Theo Quyết...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2017

Ngày đăng 15/08/2017 | 12:18 | Lượt xem: 733
Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 và bãi bỏ Thông tư số  121/2012/TT-BTC...

Cuộc thi "Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017"

Ngày đăng 03/08/2017 | 12:11 | Lượt xem: 648
Cuộc thi "Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017"

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2017

Ngày đăng 12/04/2017 | 03:56 | Lượt xem: 769
Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết...

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 07/03/2017 | 09:20 | Lượt xem: 269
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2017  của Ủy ban nhân dân thành phố về  kiểm  soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ; ngày...

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của năm 2017

Ngày đăng 03/03/2017 | 09:19 | Lượt xem: 430
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2017; ngày 20 tháng 01 năm 2017, Sở Tư pháp thanh phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 với các...

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 02/03/2017 | 09:17 | Lượt xem: 303
Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng...

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 1-1133

Ngày đăng 01/07/2016 | 08:14 | Lượt xem: 544
    /documents/10181/0/TIM+HIEU+KHIEU+NAI.doc/a9bba5ee-7e37-4444-b5ee-18558eac6fa4 /documents/10181/0/HOI+DAP+KHIEU+NAI.doc/cb58d46b-8f87-45de-9e5a-a7f909b59c8f ...

17 TTHC về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử

Ngày đăng 01/07/2016 | 08:10 | Lượt xem: 568
Tại dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 ...

Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 27/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1000
Chiều 27/5/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 5 tháng đầu năm...

Cải cách hành chính, chống gian lận thương mại ở Hải Phòng

Ngày đăng 14/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 460
Ngày 13/4/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với TP Hải Phòng về nhiệm vụ cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu.

Hải Phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 05/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1032
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao UBND Thành phố Hải Phòng nghiên cứu lập Đề án thực hiện mô hình “Trung tâm hành chính công” để triển khai thí điểm tại Hải Phòng và theo cơ chế một cửa, một...

Chính phủ điện tử (E-Government)

Ngày đăng 14/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1113
Do sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và việc sử dụng rộng rãi Internet trong thời gian gần đây, chính phủ điện tử đã và đang trở thành một phương tiện quan trọng...

Đổi mới đơn vị sự nghiệp công để tạo nguồn cho tăng lương 20.3.2015

Ngày đăng 09/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 455
Nhiều ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công đều cho rằng, việc thực hiện đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Quận Ngô Quyền về cải cách hành chính và phòng chống tội phạm

Ngày đăng 14/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1041
Quận Ngô Quyền là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, an toàn xã hội với số dân đông, thiếu ổn định do sự di dời hàng ngàn hộ dân, phục vụ cho nhiều dự án lớn của thành phố Hải...

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính

Ngày đăng 27/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 492
Sáng 26/3, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành –  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Sở, ngành đã tham dự hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính và cải...