Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Đoàn phường Lê Lợi tổ chức cho các bạn học sinh trường THCS Chu Văn An sinh hoạt chuyên đề: Tuyên truyền Chỉ thị 05 về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày đăng 04/08/2017 | 11:16 | Lượt xem: 804

Chiều ngày 3/8/2017, Đoàn phường Lê Lợi tổ chức cho các bạn học sinh trường THCS Chu Văn An sinh hoạt chuyên đề: Tuyên truyền Chỉ thị 05 về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Buổi sinh hoạt đã thu hút được hơn 50 bạn hs tham gia tích cực.