Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Phường Lê Lợi tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hoạt động về môi trường
Ngày đăng 02/06/2017 | 11:13 | Lượt xem: 943

Sáng ngày 2/6/2017, Quận Ngô Quyền cùng tổ chức Tầm nhìn thế giới đã tổ chức buổi Mít tinh hưởng ứng tháng hoạt động về môi trường, tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, tuần lễ biển và hải đảo năm 2017. UBND phường Lê Lợi kết hợp cùng Đoàn viên Đoàn TNCS HCM đã tích cực tham gia hưởng ứng.