Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII
Ngày đăng 12/01/2017 | 10:13 | Lượt xem: 796

Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Đảng bộ phường Lê Lợi tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII.