Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV
Ngày đăng 16/11/2016 | 10:18 | Lượt xem: 1260

Ngày 15/11/2016 Ủy ban nhân dân Lê Lợi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV.

Một số hình ảnh: