Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đảng, Đoàn thể phường
Ngày đăng 01/07/2016 | 09:16 | Lượt xem: 606

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Thị Bích Hường Phó Bí thư Đảng ủy
3 Đào Thị Ngọc Anh Chủ tịch Hội LHPN phường
4 Nguyễn Thị Thanh Hường Phó Chủ tịch Hội LHPN phường
5 Nguyễn Thị Bích Hồng Chủ tịch MTTQVN phường
6 Nguyễn Thị Hồng Thim Phó Chủ tịch MTTQVN phường
7 Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch MTTQVN phường
8 Trịnh Văn Thành Chủ tịch Hội CCB phường
9 Xuân Văn Chào Chủ tịch Hội NCT phường