TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:34 | Lượt xem: 523
TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:32 | Lượt xem: 519
Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:30 | Lượt xem: 479
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực Công thương