TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:23 | Lượt xem: 362
TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Danh mục TTHC lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:20 | Lượt xem: 319
Danh mục TTHC lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã