TTHC lĩnh vực LĐ-TB&XH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã năm 2017

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:04 | Lượt xem: 289
TTHC lĩnh vực LĐ-TB&XH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã năm 2017