Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Đô thị

Quyết định ban hành quy chế một cửa UBND phường Lê Lợi

Ngày đăng 16/06/2020 | 01:58 | Lượt xem: 30
/documents/31653/1370748/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ban+h%C3%A0nh+quy+ch%E1%BA%BF+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A7a+UBND.pdf/fd29b6eb-3ea1-405c-b9b7-60431bd2e515

Quyết định số 111 về việc ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin phường Lê Lợi

Ngày đăng 16/06/2020 | 01:53 | Lượt xem: 30
/documents/31653/1370748/Quyet+dinh+so+111+ve+viec+ban+hanh+Quy+che+noi+bo+cung+cap+thong+tin+phuong+Le+Loi.signed+%281%29.pdf/7f13fd3b-9b15-4607-b6cb-7f2c9be09ac5

Quyết định số 109 về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan UBND phường Lê Lợi năm 2020

Ngày đăng 10/06/2020 | 02:01 | Lượt xem: 29
/documents/31653/1370748/Quyet_dinh_so_109_ve_viec_ban_hanh_Quy_che_lam_viec_cua_co_quan_UBND_phuong_Le_Loi_nam_2020.signed.pdf/741d47dd-56e4-4bdc-8b4b-63c55cbc26c0

Phường Lê Lợi tổ chức chào cờ tháng 6/2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 10:11 | Lượt xem: 98

Các văn bản về ISO 9001:2015 đối với lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND phường Lê Lợi

Ngày đăng 01/06/2020 | 02:07 | Lượt xem: 21
/documents/31653/1561658/Ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng.pdf/4a8bf1fb-9462-46c0-9596-888c65f960f1 Bản công bố  ...

CV 170 về việc tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19

Ngày đăng 25/05/2020 | 11:19 | Lượt xem: 107
/documents/31653/1508140/CV+170+ve+tiep+tuc+tuyen+truyen+cac+bien+phap+phong%2C+chong+dich+Covid+19.signed.pdf/3eab9e39-d218-4f36-90dd-c1c9f1a46ef5

Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 25/05/2020 | 10:02 | Lượt xem: 108
Văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo gửi về Văn phòng UBND phường Lê Lợi  đến hết 11h30" ngày 27/5/2020 qua gmail: baohaleloi@gmail.com để tổng hợp ...

Công văn số 04 của Phòng Văn hóa và thông tin Quận Ngô Quyền về việc Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 08:59 | Lượt xem: 99
/documents/31653/1546362/HD+04+ve+day+manh+cong+tac+tuyen+truyen+cai+cach+hanh+chinh+nam+2020.pdf/9e78fdc5-9690-4c14-89e3-f6259c0a696e

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG VỚI NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

Ngày đăng 16/04/2020 | 07:15 | Lượt xem: 309
Thực hiện chung tay phòng chống dịch bênh Covid -19;  Hoi CCB; Hội LHPN phường Lê Lợi đã cùng chung tay với cán bộ hội viên, hoi vien phụ nữ của chi hội 1 và chi hội 6 vận động được các nhà...

Phường Lê Lợi thăm, tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn trên địa bàn phường

Ngày đăng 08/04/2020 | 05:29 | Lượt xem: 350
Ngày 8/4/2020, ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQVN Phường Lê Lợi thăm, tặng quà của Quận và phường tới 23 hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn trên địa bàn. Việc thăm hỏi đông viên kịp thời trong mùa...

Thực hành 7 thói quen để phòng chống dịch Covid-19 trong mùa dịch

Ngày đăng 06/04/2020 | 02:47 | Lượt xem: 370
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau KHÔNG BẮT TAY. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay KHÔNG...

Chung tay cùng phường Lê Lợi phòng chông dịch Covid-19

Ngày đăng 06/04/2020 | 02:30 | Lượt xem: 331
Trong công tác phòng chống dịch Covid19, BCĐ phường Lê Lợi đã nhận được những tình cảm , tấm lòng của các đơn vị, cá nhân đã đóng góp với phường để tặng các tiểu thương ở chợ Chu Văn An, các tổ...