Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/02/2018 - Tổng kết công tác Đảng-Chính quyền năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018

Ngày đăng 30/01/2018 | 09:39 | Lượt xem: 490
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, sáng ngày 30/01/2018 Đảng ủy – HĐND- UBND- Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã long trọng tổ chức Hội nghị...

UBND phường Lê Lợi nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2015

Ngày đăng 24/05/2016 | 12:37 | Lượt xem: 549

Ban dân số - KHHGD nhận giấy khen của Sở y tế

Ngày đăng 24/05/2016 | 12:34 | Lượt xem: 590

UBND phường Lê Lợi nhận giấy khen

Ngày đăng 24/05/2016 | 12:32 | Lượt xem: 537

Nhân dân và cán bộ phường Lê Lợi nhận bằng khen

Ngày đăng 24/05/2016 | 12:29 | Lượt xem: 681

UBND phường Lê Lợi nhận giấy khen

Ngày đăng 24/05/2016 | 12:28 | Lượt xem: 542

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND phường nhận giấy khen

Ngày đăng 24/05/2016 | 12:25 | Lượt xem: 536

Công đoàn cơ quan phường Lê Lợi nhận giấy khen

Ngày đăng 24/05/2016 | 12:23 | Lượt xem: 787

Giấy khen Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 24/05/2016 | 12:19 | Lượt xem: 555