Ủy ban nhân dân phường

Xem tất cả

  Đảng – Đoàn thể Phường

Xem tất cả

  Hội đồng nhân dân phường

Xem tất cả

  Trường học trên địa bàn

Xem tất cả

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 4
24
(Tự động cập nhật lúc 22/04/2021 16:00)

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 41646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

  Thống kê truy cập

Đang online: 3167
Tổng số truy cập: 2325074