Ủy ban nhân dân phường

View all

  Đảng – Đoàn thể Phường

View all

  Cải cách hành chính

View all

  Trường học trên địa bàn

View all

  Tin mới nhất

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 81617
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 8
24
(Tự động cập nhật lúc 09/08/2020 07:00)

  Visitor Tracking

User Online: 1503
Total visited: 2155878