Ủy ban nhân dân phường

View all

  Đảng – Đoàn thể Phường

View all

  Cải cách hành chính

View all

  Trường học trên địa bàn

View all

  Tin mới nhất

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 41646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 4
24
(Tự động cập nhật lúc 20/04/2021 15:00)

  Visitor Tracking

User Online: 3261
Total visited: 2322219