Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 01/06/2017 | 06:20 | Lượt xem: 122
Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quy trình Văn hóa TT&DL

Ngày đăng 01/08/2017 | 04:27 | Lượt xem: 590
Quy trình Văn hóa TT&DL

Quy trình cấp thẻ BHYT

Ngày đăng 01/08/2017 | 04:19 | Lượt xem: 527
Quy trình cấp thẻ BHYT

Quy trình Lao động TB - Xã hội

Ngày đăng 01/08/2017 | 04:10 | Lượt xem: 392
Quy trình Lao động TB - Xã hội

Quy trình Văn phòng

Ngày đăng 01/08/2017 | 04:06 | Lượt xem: 345
Quy trình Văn phòng

Quy trình thanh tra

Ngày đăng 01/08/2017 | 03:59 | Lượt xem: 334
Quy trình thanh tra

Quy trình Tư pháp

Ngày đăng 01/08/2017 | 01:51 | Lượt xem: 151
Quy trình Tư pháp

Quy trình Nội vụ

Ngày đăng 01/08/2017 | 03:54 | Lượt xem: 307
Quy trình Nội vụ

Quy trình Địa chính xây dựng

Ngày đăng 01/08/2017 | 01:25 | Lượt xem: 87
Quy trình Địa chính xây dựng

Chính sách chất lượng

Ngày đăng 10/04/2017 | 01:14 | Lượt xem: 149
Chính sách chất lượng

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Ngày đăng 28/01/2017 | 01:04 | Lượt xem: 73
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức