TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:34 | Lượt xem: 439
TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:32 | Lượt xem: 438
Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:30 | Lượt xem: 425
QĐ công bố TTHC thuộc lĩnh vực Công thương