TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:23 | Lượt xem: 213
TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Danh mục TTHC lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày đăng 07/04/2017 | 08:20 | Lượt xem: 175
Danh mục TTHC lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã