Ủy ban nhân dân phường

View all

  Đảng – Đoàn thể Phường

View all

  Hội đồng nhân dân phường

View all

  Trường học trên địa bàn

View all

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 11
24
(Tự động cập nhật lúc 26/11/2020 18:00)

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 111623
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

  Visitor Tracking

User Online: 3034
Total visited: 2200976