Ủy ban nhân dân phường

View all

  Đảng – Đoàn thể Phường

View all

  Hội đồng nhân dân phường

View all

  Trường học trên địa bàn

View all

  Thông tin Cải cách hành chính

View all

  Tin tức - Sự kiện

View all

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 27/05/2020 15:00)

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 51995
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

  Visitor Tracking

User Online: 1565
Total visited: 2045722