Thông tin người phát ngôn và cán bộ đầu mối công khai thủ tục hành chính UBND phường Lê Lợi

Ngày đăng 09/01/2017 | 04:00 | Lượt xem: 363
Thông tin người phát ngôn và cán bộ đầu mối công khai thủ tục hành chính UBND phường Lê Lợi

Lịch sử hình thành, phát triển phường Lê Lợi

Ngày đăng 10/01/2016 | 12:09 | Lượt xem: 519
Phường Lê Lợi thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng được thành lập vào tháng 8 năm 1981, phường được vinh dự mang tên người anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh tụ khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc...

Thông tin giao dịch chính thức của Phường Lê Lợi

Ngày đăng 10/01/2016 | 11:33 | Lượt xem: 527
Thông tin giao dịch chính thức của UBND Phường Lê Lợi Địa chỉ: Số 389 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Số điện thoại: 0313.760657 Email: ubndphuongleloi@gmail.com Thông tin giao...

Thông tin về người phát ngôn của Phường Lê Lợi

Ngày đăng 10/01/2016 | 11:29 | Lượt xem: 502
Bà: Nguyễn Thị Bích Hường - Người phát ngôn Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Điện thoại cơ quan: 0313.760657 Địa chỉ thư điện tử: nguyenthibichhuong.ll @haiphong.gov.vn ...

Danh sách Cán bộ, Công chức đầu mối về công tác tiếp nhận các kiến nghị về Thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” Phường Lê Lợi

Ngày đăng 01/07/2016 | 08:24 | Lượt xem: 654
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Phường Lê Lợi, ngày...