Trang chủ

Cuộc sống số

Phường Lê Lợi niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn phường

Ngày đăng 22/04/2021 | 08:42 | Lượt xem: 3
Thông tin chi tiết , xem tại đường dẫn bên dưới: /documents/31653/1642330/Danh+s%C3%A1ch+c%E1%BB%AD+tri+%28+Lan+2021%29.xlsx/18fc105f-40bc-4eac-b0e4-613c1acbad15   ...

Thông báo số 01 về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:28 | Lượt xem: 130
/documents/31653/1564952/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+s%E1%BB%91+01+v%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+n%E1%BB%99p+h%E1%BB%93+s%C6%A1+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD.pdf/9f2878e3-2478-49bc-9a68-ecb16d8fd11b

Quyết định số 11 về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan UBND phường năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:25 | Lượt xem: 135
/documents/31653/1564952/Quyet+dinh+so+11+ve+viec+ban+hanh+quy+che+lam+viec+cua+co+quan+UBND+phuong+nam+2021.signed.pdf/245f7ceb-0969-4ba9-bd6d-d84920e27d31

Kế hoạch số 18 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:21 | Lượt xem: 135
/documents/31653/1564952/Ke+hoach+so+18+ve+viec+trien+khai+cong+tac+bau+cu+dai+bieu+Quoc+hoi+khoa+XV+dai+bieu+hoi+dong+nhan+dan+cac+cap.signed.pdf/5e6f9836-3f0f-4d18-8570-95ab5cdda68e

Nghị quyết số 60 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 của phường

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:17 | Lượt xem: 128
/documents/31653/1564952/Nghi+quyet+so+60+ve+ke+hoach+phat+trien+kinh+te+xa+hoi+5+nam+cua+2021-2025+cua+phuong.signed.pdf/f0224115-749e-4140-9405-ce1384a9ded2

Nghị quyết số 59 của HĐND về việc Phân bổ dự toán ngân sách phường và thu các loại quỹ trong dân năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:11 | Lượt xem: 124
/documents/31653/1564952/Nghi+Quyet+so+59+thuc+hien+nhiem+vu+kinh+te+phat+trien+-+xa+hoi+an+ninh+quoc+phong+nam+2021.signed.pdf/acd54b91-a048-4cab-af02-82d99f4e4e90

Nghị quyết số 58 của HĐND phường về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:07 | Lượt xem: 97
/documents/31653/1564952/Nghi+quyet+so+58+ve+ke+hoach+thuc+hien+nhiem+vu+phat+trien+kinh+te++xx+hoi+an+ninh+quoc+phong+nam+2021.signed.pdf/6fab7842-baa9-4b60-a1a4-ae304342b0d5

Nghị quyết số 57 về KH Tổ chức kỳ họp năm 2021 của HĐND phường Lê Lợi năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:03 | Lượt xem: 97
/documents/31653/1564952/Nghi+quyet+so+57+ve+Ke+hoach+To+chuc+ky+hop+nam+2021+cua+HDND+phuong+nam+2021.signed.pdf/0009f281-6b49-4e48-a0be-6214e98d17b4

Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực Tư Pháp

Ngày đăng 22/02/2021 | 08:57 | Lượt xem: 93
/documents/31653/1564952/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+T%C6%B0+Ph%C3%A1p.pdf/cda9397d-2acd-46d8-afa4-1f3727a9be28

Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 22/02/2021 | 08:50 | Lượt xem: 100
/documents/31653/1564952/Danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+l%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+c%C3%B4ng+th%C6%B0%C6%A1ng.pdf/e64f12e6-6276-4e27-aac6-e1772c845bfe

Phường Lê Lợi 40 năm xây dựng và phát triển (15/01/1981 - 15/01/2021)

Ngày đăng 13/01/2021 | 08:16 | Lượt xem: 203
Phường Lê Lợi, là 1 trong 12 phường của Quận Ngô Quyền và cũng là một trong những phường trung tâm của quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, nơi đã ghi lại những dấu ấn vàng son 40 năm xây...

Phường Lê Lợi tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

Ngày đăng 22/10/2020 | 10:35 | Lượt xem: 454
Sáng 22/10, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Lê Lợi tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang hứng chịu nỗi đau, mất mát do thiên tai tàn phá nghiêm trọng. Dự lễ...

Đoàn Thanh niên phường Lê Lợi tổ chức tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone cho nhân dân và người bán hàng tại khu vực chợ Chu Văn An

Ngày đăng 21/08/2020 | 08:45 | Lượt xem: 533
Sáng 20/8/2020, Đoàn phường Lê Lợi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đeo khẩu trang nơi công cộng và tránh tập trung nơi đông người,...