Trang chủ

Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Họp chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/06/2016 | 02:03 | Lượt xem: 973

Chiều ngày 27.06.2016, Ủy ban Bầu cử phường Lê Lợi họp và trao giấy chứng nhận cho 25 vị đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.