Trang chủ

Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 07/07/2016 | 10:02 | Lượt xem: 1022
  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI 1 BÙI THỊ NGA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG LÊ LỢI  

Họp chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 27/06/2016 | 02:03 | Lượt xem: 1007
Chiều ngày 27.06.2016, Ủy ban Bầu cử phường Lê Lợi họp và trao giấy chứng nhận cho 25 vị đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 28/06/2016 | 04:04 | Lượt xem: 999
    Sáng ngày 28/6/2016, HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của bộ máy chính quyền phường và thực hiện một số nội dung khác...

Vai trò của HĐND trong Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng 28/06/2016 | 04:17 | Lượt xem: 653
Hiến pháp năm 2013 đã có bước kế thừa và mở rộng so với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp khẳng định địa vị pháp lý của chính quyền địa phương là thiết chế không thể thiếu trong tổ chức bộ máy của...

Chức danh Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 28/06/2016 | 04:56 | Lượt xem: 994
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ngày vào Đảng Giáo dục phổ...

Ủy viên UBND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 01/07/2016 | 09:14 | Lượt xem: 761
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ 1 Nguyễn Tuấn Anh ĐUV, Trưởng Công an phường 2 Hoàng Cảnh Dương ĐUV, Chỉ huy Quân sự phường  

Các ban Hội đồng nhân dân phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/07/2016 | 10:25 | Lượt xem: 871
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI 1 Trần Vũ Hải Trưởng ban kinh tế - xã hội 2  Đào Thụy Anh Phó ban kinh...

Hỏi đáp bầu cử: Đơn vị bầu cử?

Ngày đăng 28/03/2016 | 04:12 | Lượt xem: 1682

NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐỢT THÁNG 4,5/2016

Ngày đăng 28/03/2016 | 04:07 | Lượt xem: 1432
1.NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 41 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2016) 2.KỶ NIỆM 126 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN CĂN...

Mẫu trang trí nơi niêm yết danh sách cử tri

Ngày đăng 28/03/2016 | 03:49 | Lượt xem: 1131

Hỏi đáp bầu cử: Việc tính dân số trong cuộc bầu cử?

Ngày đăng 28/03/2016 | 03:47 | Lượt xem: 1082