Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

Chức danh Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/06/2016 | 04:56 | Lượt xem: 1003

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ngày vào Đảng Giáo dục phổ thông Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị Ngoại ngữ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 24/6/1971 Nữ Kinh Không NGHI TRƯỜNG – NGHI LỘC-NGHỆ AN 28/720 NGUYỄN VĂN LINH-LÊ CHÂN –HP Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi 17/01/1998 12/12 Cử nhân kinh tế Cao cấp Anh B