Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 28/06/2016 | 04:04 | Lượt xem: 1010

   Sáng ngày 28/6/2016, HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của bộ máy chính quyền phường và thực hiện một số nội dung khác theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Dự kỳ họp có đồng chí đ/c Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Quận ủy; đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - UV.BTV - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể;  các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Lê Lợi; trưởng các ban ngành, đoàn thể phường, cùng toàn thể 25 Đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì kỳ họp.

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND phường khóa VIII, thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Với sự điều hành đổi mới, dân chủ, khoa học, đúng luật của Chủ tọa kỳ họp, phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể, HĐND phường đã bầu các chức danh của HĐND, UBND phường theo luật định với tỷ lệ phiếu bầu tập trung cao:

- Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 25/25, đạt 100%;

- Đồng chí Bùi Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND phường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 25/25, đạt 100%;

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 25/25, đạt 100%;

- Đồng chí Hoàng Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND phường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND  Lê Lợi phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với kết quả phiếu bầu: 25/25, đạt 100%;

- HĐND phường cũng đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 02 Ủy viên của UBND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021.