Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

HĐND phường Lê Lợi tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/06/2017 | 02:38 | Lượt xem: 537

Ngày 27/6/2017, HĐND phường khóa VIII tiến hành kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có các đ/c đại diện lãnh đạo Quận ùy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường, các đồng chí Bí thư, tổ trưởng 18 TDP, BGH 3 trường học cùng 23 đồng chí đại biểu HĐND phường. 

Tại kỳ họp, HĐND đã xem xét thảo luận các báo cáo của HĐND phường về hoạt động giám sát năm 2016, hoạt đồng của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. HĐND phường xem xét các báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2016; Báo cáo của UBND phường về kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba; Báo cáo công tác phòng, chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết quả giải quyết đơn thư của công dân. Nghe thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của UBMTTQVN phường.

Tại kỳ họp Chủ tọa đã dành 90 phút buổi chiều để chất vấn và trả lời chất vấn. Số câu hỏi đã được đại biểu đăng ký là 04 câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn và 02 câu hỏi thêm. Trong đó. 02 câu hỏi cho cán bộ địa chính xây dựng và quản lý đô thị phường; 04 câu về lĩnh vực an toàn thực phẩm, về xây dựng sai phép và các chính sách liên quan đến người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Kỳ họp thứ tư HĐND phường khóa VIII đã thông qua 03 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về Phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết Quyết tiasn thu chi ngân sách năm 2016.

3. Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2018.

Một số hình ảnh: