Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

HĐND phường Lê Lợi tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/06/2017 | 02:38 | Lượt xem: 418

Ngày 27/6/2016, HĐND phường Lê Lợi khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ tư.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường, các đồng chí bí thư, tổ trưởng 18 TDP, các đồng chí đại diện BGH 3 nhà trường, cùng sự có mặt của 23 đại biểu HĐND phường. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các đại biểu khách mời, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét thảo luận các báo cáo của HĐND phường bề hoạt động giám sát năm 2016, hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Xem xét các báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệ vụ 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2016; Báo cáo của UBND phường về kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhungxm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết quả giải quyết đơn thư của công dân; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời, HĐND phường cũng được nghe thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của UBMTTQVN phường.

Tại kỳ họp, chủ tọa đã dành 90 phút buổi chiều đề chất vấn và trả lời chất vấn. Số câu hỏi đã được đại biểu đăng ký là 04 câu hỏi chất vấn và 02 câu hỏi thêm trong đó 02 câu cho cán bộ địa chính xây dựng và quản lý đô thị phường; 04 câu hỏi về các lĩnh vực an toàn thực phẩm; về xây dựng sai phép; về việc quan tâm đến gia đình chính sách nhân dịp 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.

Kỳ họp thứ 4 đã thông qua 06 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết Quyết toán thu chi ngân sách năm 2016.

3. Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2018

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã yêu cầu UBND phường chỉ đạo các các bộ phận nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị nêu trong các báo cáo kết quả giám sát và những vấn đề đã hứa trong khi trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Tiếp tục thực hiện và phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Hội đồng nhân phường đã đề ra./. 

Một số hình ảnh: