Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân phường Lê Lợi
Ngày đăng 01/10/2016 | 10:39 | Lượt xem: 356

HĐND Quận Ngô Quyền gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; 01 trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Pháp chế.

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

Chức vụ: QUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi

Đơn vị công tác: Đảng ủy phường Lê Lợi.

 

 

 

 

BÙI THỊ NGA

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND phường Lê Lợi

Đơn vị công tác: Phường Lê Lợi.

 

 

 

 

TRỊNH VĂN THÀNH

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cưu chiến binh phường - Trưởng ban Pháp chế HĐND phường

Đơn vị công tác: Phường Lê Lợi.

 

 

 

TRẦN VŨ HẢI

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng phường - Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND phường

Đơn vị công tác: UBND Phường Lê Lợi.