Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

Đoàn giám sát HĐND phường làm việc với lãnh đạo phường Lê Lợi
Ngày đăng 06/04/2017 | 10:19 | Lượt xem: 259

Ngày 05/4/2017, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân phường Lê Lợi đã tổ chức làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân về một số nội dung giám sát về công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại trụ sở làm việc.

Dự và chủ trì Đoàn giám sát có đồng chí Bùi Thị Nga – Phó Chủ tịch HĐND phường -  Trưởng đoàn Giám sát, các đồng chí là thành viên Đoàn giám sát, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, công chức phụ trách chuyên môn liên quan.

Đoàn giám sát đã nghe đồng chí Hoàng Văn Thịnh – Phó chủ tịch UBND đọc báo cáo đối với công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại UBND phường Lê Lợi năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2017.

Việc giám sát của Hội đồng nhân dân phường có ý nghĩa quan trọng, đưa ra những ý kiến, giải pháp, chỉ ra tồn tại để Ủy ban nhân dân phường khắc phục hoàn thành tốt hơn công tác chính quyền. Từ đó mà tạo được mối quan hệ tốt và gắn bó giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các Tổ dân phố.

Đoàn giám sát đã nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát về các nội dung giám sát. Các ý kiến tập trung vào: Thực trạng cải cách hành chính; các thuận lợi, khó khăn của cán bộ phường trong việc giải quyết các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ "Một cửa".

Kết luận buổi làm việc, đồng chí  Bùi Thị Nga – Phó Chủ tịch HĐND phường -  Trưởng đoàn Giám sát, các đồng chí là thành viên Đoàn giám sát tiếp tục nghiên cứu báo cáo, đóng góp ý kiến đưa ra phương hướng cũng như nhiệm vụ cho UBND phường để thực hiện tốt hơn nữa trong việc cải cách hành chính năm 2017./.