Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Lê Lợi khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 10/01/2017 | 08:56 | Lượt xem: 631

Sáng ngày 20/12/2016, HĐND phường Lê Lợi đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, quyết định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo Luật định.

Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo UBND; trưởng các ban ngành đoàn thể phường, các đồng chí Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban CTMT các khu dân cư và 23 đại biểu HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Lê Lợi diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét: Các báo cáo và thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; về thực hiện dự toán ngân sách năm 2016, phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 và thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND phường trong năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐND, TTHĐND, hoạt động giám sát, thẩm tra của các ban của HĐND phường; Nghe Ủy ban MTTQ quận thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền, công tác phản biện xã hội, Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp

HĐND phường đã tập trung thời gian cho hoạt động chất vấn và công tác thảo luận tại hội trường để biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 của phường. 

 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được thực hiện trong không khí dân chủ, trách nhiệm. HĐND phường yêu cầu UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri và những vấn đề kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn của kỳ họp này, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND phường thứ 4 (giữa năm 2017).

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban, HĐND phường đã thông qua 06 nghị quyết. Đó là những nghị quyết quan trọng, HĐND phường yêu cầu UBND phường và các đơn vị sớm cụ thể hóa, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Các ban của HĐND phường, các vị đại biểu HĐND phường cần chủ động và phối hợp với MTTQ và các đoàn thể để tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân trong phường thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã thông qua.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước nhân dân và với những đóng góp tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu HĐND, kỳ họp thứ 3, HĐND phường khóa VIII đã thành công tốt đẹp. Các nội dung của kỳ họp được thảo luận, biểu quyết trách nhiệm, dân chủ, công khai./.