Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

Các ban Hội đồng nhân dân phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 04/07/2016 | 10:25 | Lượt xem: 787

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1 Trần Vũ Hải

Trưởng ban kinh tế - xã hội

Đào Thụy Anh

Phó ban kinh tế - xã hội

3 Trịnh Văn Thành

Trưởng ban Pháp chế

4 Đào Văn Cảnh

Phó ban Pháp chế