Trang chủ

Hội đồng nhân dân phường

Nghị quyết số 60 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 của phường

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:17 | Lượt xem: 498
/documents/31653/1564952/Nghi+quyet+so+60+ve+ke+hoach+phat+trien+kinh+te+xa+hoi+5+nam+cua+2021-2025+cua+phuong.signed.pdf/f0224115-749e-4140-9405-ce1384a9ded2

Nghị quyết số 59 của HĐND về việc Phân bổ dự toán ngân sách phường và thu các loại quỹ trong dân năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:11 | Lượt xem: 486
/documents/31653/1564952/Nghi+Quyet+so+59+thuc+hien+nhiem+vu+kinh+te+phat+trien+-+xa+hoi+an+ninh+quoc+phong+nam+2021.signed.pdf/acd54b91-a048-4cab-af02-82d99f4e4e90

Nghị quyết số 58 của HĐND phường về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:07 | Lượt xem: 438
/documents/31653/1564952/Nghi+quyet+so+58+ve+ke+hoach+thuc+hien+nhiem+vu+phat+trien+kinh+te++xx+hoi+an+ninh+quoc+phong+nam+2021.signed.pdf/6fab7842-baa9-4b60-a1a4-ae304342b0d5

Nghị quyết số 57 về KH Tổ chức kỳ họp năm 2021 của HĐND phường Lê Lợi năm 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:03 | Lượt xem: 469
/documents/31653/1564952/Nghi+quyet+so+57+ve+Ke+hoach+To+chuc+ky+hop+nam+2021+cua+HDND+phuong+nam+2021.signed.pdf/0009f281-6b49-4e48-a0be-6214e98d17b4

Phường Lê Lợi Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016_2021

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:03 | Lượt xem: 802
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 14  HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016_2021. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên chủ trì .

Phường Lê Lợi tổ chức tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa 15

Ngày đăng 07/11/2019 | 10:57 | Lượt xem: 711
Thực hiện KH số 10 ngày 09/10/2019 của HĐND thành phố HP về việc tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa 15. 14h ngày 07/11/2019 UBND- UBMTTQVN phường Lê Lợi thống nhất với Tổ...

Hội đồng nhân dân phường Lê Lợi tổ chức kỳ họp thứ 8

Ngày đăng 07/06/2019 | 12:04 | Lượt xem: 667
 

Phường Lê Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:11 | Lượt xem: 1323
Ngày 07 tháng 01 năm 2019, phường Lê Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng

Phường Lê Lợi khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết hộ bà : Nguyễn Thị Tâm

Ngày đăng 27/12/2018 | 09:56 | Lượt xem: 1852
Phường Lê Lợi khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết hộ bà : Nguyễn Thị Tâm nhà số 24/212 Lê Lợi, gia đình bà thuộc hộ nghèo của tổ dân phố số 11 phường Lê Lợi  Đảng ủy - HĐND...

Phường Lê Lợi tổ chức hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri

Ngày đăng 10/11/2018 | 08:56 | Lượt xem: 955
Phường Lê Lợi tổ chức hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri Phường Lê Lợi với đại biểu Hội đồng Nhân dân phường phục vụ kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân phường khóa VIII.

Ngày đăng 23/11/2016 | 05:27 | Lượt xem: 1851
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 01/11/2016 của Hội đồng nhân dân phường, 14h00  n gày 23/11/2016 Ủy ban nhân dân Phường Lê Lợi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...

Hội nghị tiếp xúc cử tri Phường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện với đại biểu HĐND quận ứng cử tại 2 phường phục vụ kỳ họp thứ ba HĐND quận khóa XVIII

Ngày đăng 18/11/2016 | 05:00 | Lượt xem: 1528
Ngày 18/11/2016 Ủy ban nhân dân Phường Lê Lợi phối hợp với Ủy ban MTTQ VN phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Phường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện với đại biểu HĐND quận ứng...

Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV

Ngày đăng 16/11/2016 | 10:18 | Lượt xem: 1283
Ngày 15/11/2016 Ủy ban nhân dân Lê Lợi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố...