Trang chủ

UBND phường

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 22/05/2016 | 02:40 | Lượt xem: 1331

Ngày 22/5/2016, cùng cử tri cả nước, cử tri Phường Lê Lợi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!