Trang chủ

UBND phường

Phường Lê Lợi tổ chức chào cờ đầu tháng 11/2018
Ngày đăng 05/11/2018 | 08:22 | Lượt xem: 1100

Sáng ngày 05/11/2018, phường Lê Lợi tổ chức Lễ chào cờ, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2018. Gồm các đ/c lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường, cùng các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các công chức, lao động hợp đồng.